Sokol: oddíl tenisu

Oddíl tenisu vznikl v roce 1949 a v témže roce zahájil provoz na dvou tenisových dvorcích.

Tehdy se tenisový nadšenci scházeli v Melatíně, kde na jednom tenisovém dvorci začali pronikat do tenisových tajů. Protože v Melatíně musel být tenisový dvorec zrušen, začal Jaroslav Kapitán budovat jeden tenisový dvorec v Palackého údolí za Sokolovnou. V roce 1946 se ostatní hráči tenisu rozhodli, že vybudují v této lokalitě tenisové dvorce dva. Stavební práce a terénní úpravy vedli a organizovali Jindřich Ruta a Stanislav Kartous, kteří měli zdatné pomocníky v bratrech Rudolfu Havlíčkovi, Zdeňku Srbovi, Stanislavu Doležalovi, Stanislavu Dohnalovi a dalších jako ing. Benedikt Vacek, Jiří a Ola Antonové, Karel Přikryl, Miloš Taranza a bratr Jelínek.
Začala se stavět opěrná zeď pro oba tenisové dvorce pod cestou na Hradisko. Při hlavní cestě se stavěl taras z kamenů, které se dovážely z blízkých tunelů na železniční trati v době jejich opravy. Prováděla se celková úprava hrací plochy s celkovým oplocením.
Po dokončení celkové výstavby tenisových dvorců na konci roku 1949 bylo rozhodnuto, že se při místním Sokole založí tenisový oddíl, který téhož roku zahájil svou činnost.

V roce 1950 se uskutečnily první přebory oddílu a bylo sehráno přátelské utkání se Sokolem Šlapanice. V roce 1952 se přihlásil oddíl do soutěže smíšených družstev. Vzniklo jedno z prvních smíšených družstev, které v rámci přeborů města Brna reprezentovalo naši obec.
Od založení tenisového oddílu až po současnost je činnost oddílu velmi rozmanitá. Vystřídalo se zde mnoho bílovických občanů a mládeže, kteří dobrovolně a bezplatně řídili oddíl a reprezentovali naši obec svými dobrými sportovními výkony, jak v městských, okresních i krajských soutěžích, tak na tenisových turnajích, které organizovaly ostatní tenisové oddíly a kluby přihlášené do soutěže.
Jeden z prvních předsedů tenisového oddílu byl Stanislav Kartous. První tenisovou školu mládeže v oddílu vedla sestra Božena Kalová. Postupně se v oddílu tvořila družstva žáků, dorostu a dospělých, dle zájmu bílovických občanů a mládeže.
Bílovičtí občané byli zastoupeni i v řídících tenisových svazech. Vladimír Hencl společně s panem Burianem z Chrlic založili a řídlili okresní tenisový svaz Brno – venkov. Miloš Taranza dlouhá léta působil v okresním tenisovém svazu, kde společně řídil, organizoval a vyhodnocoval soutěže a přebory dorostu.
V osmdesátých letech minulého století byl mezi občany Bílovic velký zájem o tenis.Byla sestavena dvě soutěžní družstva dospělých a jedno družstvo dorostu. První družstvo dospělých úspěšně bojovalo v krajském přeboru II. Druhé družstvo v meziokresním přeboru. Družstvo dorostu úspěšně bojovalo v krajském přeboru I.
Bílovičtí tenisté se zúčastnili na všech brigádách a akcích, které pořádala TJ Sokol (hody, plesy, veřejná cvičení, akademie aj.). V zimních měsících pro bílovickou veřejnost a mládež připravují ledovou plochu na bruslení více než 40 let. V dopoledních hodinách využívali plochu většinou žáci místní základní školy.
Vybudované tenisové dílo se postupně musí udržovat a opravovat. Stovky brigádnických hodin je třeba každoročně odpracovat na zprovoznění tenisových dvorců a při úpravách tenisového areálu. Zde se nejvíce angažovali bratři Anton, Hrabálek, Hencl, Taranza, Sedláček, ale i další, kteří postupně přicházeli do oddílu. V té době byla vybudována hrací zeď a klubovna, která tenistům tolik chyběla.
O vánočních svátcích pořádal tenisový oddíl turnaj ve stolním tenise pro všechny sportovce z Bílovic více než deset let.
Tenisté pomáhali při výstavbě obecní pekárny a tělocvičny v základní škole, při pracích na vodovodu, kanalizaci, plynovodu a chodnících.
Tenisový oddíl pravidelně organizoval společná soustředění všech registrovaných hráčů ve Vysokých Tatrách v turistické základně Sokola a na tenisových kurtech v Karlových Varech.
V de vadesátých letech měl oddíl nedostatek hráčů v mládežnických kategoriích.Proto bylo v roce 1997 rozhodnuto obnovit tenisovou školu mládeže pod vedením zkušených trenérů. Byl proveden nábor mezi žáky základní školy a pro velký zájem byla vytvořena základna pro družstva žáků a dorostu. Tréninky probíhají v letních měsících na tenisových dvorcích a v zimních měsících ve sportovní hale ZŠ.
V současné době má tenisový oddíl dvě družstva, která se účastní krajských soutěží. Družstvo dospělých a dorostu reprezentuje naši obec v jihomorav ských městech jako je Zlín, Kroměříž, Vyškov, Veselí nad Moravou, Otrokovice, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou aj.
V letních měsících r. 1999 uspořádal tenisový oddíl v rámci 50. výročí vzniku oddílu celostátní turnaje, kterých se zúčastňují hráči i hráčky z celé republiky.
Již deset roků se v tenisovém oddíle diskutuje o výstavbě třetího dvorce, který je velmi potřebný pro velký zájem o hru z řad bílovických občanů a veřejnosti ze širokého okolí. Je již vypracována projektová dokumentace a budou se hledat sponzoři na financování akce.
Výbor tenisového oddílu vidí další budoucnost oddílu optimisticky.