H r á č i    s    n ej v í c e    o d e h r a n ý m i

         z á p a s y    z a    r o k    2 0 0 9

 

 

H r á č i    s    n e j v í c e    o d e h r a n ý m i    z á p a s y    z a    r o k    2 0 0 9

místo

Jméno, příjmení

Odehráno zápasu

1.

Aneta Bubeníčková

14

2.

Luboš Taranza

13

3.

Oldřich Volejník

11

4.

Petr  Marvan

10

5.

Eliška Opletalová

9

6.

Filip Štěrbáček

8

7.

Petr Opletal

7

8.

Daniela Peclová

5

9.

Petr  Opletal ml.

4

10.

Radek Nekuda

1